Oblicze Boga to oblicze
miłosiernego Ojca,
który zawsze ma cierpliwość
do każdego z nas.
Rozumie nas i na nas czeka.
Przebacza nam,
gdy powracamy do Niego
ze skruszonym sercem.
Wielkie jest miłosierdzie Pana! 

  

 

PRACE KONSERWATORSKIE

w CERKWI w KREMPNEJ

FINANSOWANE SĄ ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
program Dziedzictwo kulturowe,
priorytet Ochrona zabytków.

PRACE WSPÓŁFINANSUJĄ:

PODKARPACKI URZĄD
MARSZAŁKOWSKI

PODKARPACKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW

GMINA KREMPNA