mapa Krempnej i okolic

 
  Magurski Park Narodowy  
  sanktuaria  
 

ośrodek rekolekcyjny

 
 
   
     
     
     

 
 

 

 

 

O Ś R O D E K   R E K O L E K C Y J N Y  
D I E C E Z J I   R Z E S Z O W S K I E J  
W   K O T A N I

 

Ośrodek Rekolekcyjny Diecezji Rzeszowskiej w Kotani znajduje się w dolinie rzeki Wisłoki i otoczony jest Magurskim Parkiem Narodowym. Przez cały rok, a szczególnie w lecie, organizowane są w nim „Wakacje z Bogiem” dla liturgicznej służby ołtarza, scholi parafialnych, animatorów. Przyjeżdżają tu również uczniowie na rekolekcje i zielone szkoły.

Na terenie ośrodka uczestnicy rekolekcji mają do dyspozycji: kaplicę, kompleks boisk sportowych, salę ze stołami do ping-ponga, a także kąpielisko na rzece Wisłoce.

więcej zdjęć »

 

Adres:

Ośrodek Rekolekcyjny Diecezji Rzeszowskiej w Kotani
Kotań, 38-232 Krempna
tel. (13) 441 40 31
Kierownik ośrodka: Piotr Wróbel, tel. (0-694) 28 98 08

http://www.osrodek-kotan.xaa.pl/

 

 

 

 

 

 
       
     
   

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

© Achim 2009