mapa Krempnej i okolic

 

Magurski Park Narodowy

 
  sanktuaria  
  ośrodek rekolekcyjny  
     
   
   
     
     

 
 

 

 

 

M A G U R S K I   P A R K   N A R O D O W Y

 

Magurski Park Narodowy rozpoczął swoją działalnośc 1 stycznia 1995 roku. Jest jednym z dwu parków narodowych na Podkarpaciu. Leży na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego w samym sercu Beskidu Niskiego, zajmuje 194,39 km² wraz z otuliną o powierzchni 22 697 ha. Na jego obszarze dominują niewysokie, łagodne, zalesione grzbiety górskie. W Parku chronione są przede wszystkim unikatowe walory Beskidu Niskiego. Przeważającą częśc Parku zajmują lasy, znajdują się tu także liczne łąki i pastwiska oraz torfowiska. Na uwagę zasługują osobliwości geologiczne i malownicze przełomy Wisłoki. Na terenie Parku znajduje się rezerwat skalny Kornuty i pomnik przyrody „Diabli Kamień”.

więcej »

 

Adres:

Magurski Park Narodowy
38-232 Krempna 59
e-mail: dyrekcja@magurskipn.pl
tel./fax: (13) 441-40-99 lub 441-40-440

 

 
       
     
   

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

© Achim 2009