Rada Parafialna  
 

Róże Różańcowe

 
  Liturgiczna Służba Ołtarza  
  Schola Parafialna  
  KSM  
 

Caritas Parafialna

 
Duchowa Adopcja
     
     

 
 

 

 

 

C A R I T A S   P A R A F I A L N A

 

 

· Do zadań PZC należy mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do posługi charytatywnej, rozpoznawanie potrzeb na terenie parafii oraz organizowanie pomocy w obrębie parafii. W pierwszej kolejności chodzi o szeroko pojęte świadectwo miłości czynnej. Członkowie PZC powinni propagować miłość bliźniego słowem i czynem. Zadania te mogą realizować przez rozmowy i kontakty osobiste z współparafianami, nabożeństwa i katechezy okolicznościowe, a także poprzez szerzenie informacji o pracy charytatywnej w parafii.

 

· Bardzo ważnym zadaniem w tej współpracy jest troska o formację członków. Poprzez diecezjalną centralę docierają do parafii materiały formacyjne przygotowane przez Caritas Polska (na jedno spotkanie w miesiącu). Caritas Diecezji Rzeszowskiej co roku w październiku w każdym dekanacie — organizuje formacyjne spotkania z członkami PZC, a w Wielkim Poście w swoim Ośrodku w Myczkowcach — dla przedstawicieli każdego zespołu — rekolekcje.

 

· Caritas chce, by trójstopniowa formacja była jak najbliższa słów św. Faustyny: "Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy — czyn, drugi — słowo, trzeci — modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie".

 

· Taka integralna wizja miłosierdzia chroni posługę charytatywną przed aktywizmem, określanym także jako "herezja czynu". Bliźni nie tylko potrzebuje konkretnej pomocy, ale także dobrego słowa i ludzkiego traktowania, a nade wszystko naszej modlitwy.

 

Więcej na ten temat: http://www.caritas.pl/, http://www.caritas.rzeszow.pl/

 

 

C Z Ł O N K O W I E

P A R A F I A L N E G O   Z E S P O Ł U   C A R I T A S

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

 
       
     
   

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

© Achim 2009