Rada Parafialna  
 

Róże Różańcowe

 

Liturgicz. Służba Ołtarza

 
  Schola Parafialna  
  KSM  
  Caritas Parafialna  
Duchowa Adopcja
     
     

 
 

 

 

 

L I T U R G I C Z N A   S Ł U Ż B A   O Ł T A R Z A

 

 

 

HYMN MINISTRANTÓW

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie

To nasze rycerskie hasło

Ono nas zawsze prowadzić będzie

I świecić jak słońce jasno

    Naprzód przebojem, młodzi rycerze
    Do walki z grzechem swej duszy
    Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty
    Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
Podnosząc w górę swe czoła
Przed nami życie rozkwita w wiośnie
Odważnie, bo Jezus woła

 

 

MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ:

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana

M: Który stworzył niebo i ziemię

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,* do Boga, który rozwesela młodość moją.* Do świętej przystępuję służby.* Chcę ją dobrze pełnić.* Proszę Cię Panie Jezu, o łaskę skupienia,* by myśli moje były przy Tobie,* by oczy moje były zwrócone na ołtarz,* a serce moje oddane tylko Tobie.* Amen.

K: Postępujmy w pokoju

M: W imię Chrystusa. Amen.

 

 

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ:

K: Błogosławmy Panu

M: Bogu niech będą dzięki

Boże,* którego dobroć powołała mnie do Twojej służby,* spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach,* przez dzień dzisiejszy i całe me życie,* szedł tylko drogą zbawienia.* Przez Chrystusa, Pana naszego.* Amen.

M: Króluj nam Chryste

K: Zawsze i wszędzie

 

 

DEKALOG MINISTRANTA:

  1. Ministrant kocha Boga i dla jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki.

  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

  3. Ministrant zwalcza swoje wady i panuje nad swoim charakterem.

  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

  6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.

  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

  10. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

CECHY DOBREGO MINISTRANTA:

  wdzięczność

  uczynność

  pracowitość

  posłuszeństwo

  rozmodlenie

  korzystanie z sakramentów świętych

  wierność słowu

  punktualność

  wyczucie piękna

  koleżeństwo

  okazywanie szacunku

  systematyczność

  apostolstwo

 

 

UMIEJĘTNOŚCI MINISTRANTA:

  wiedza

  spostrzegawczość

  szybkość orientacji

  jasność wyrażeń

  skupienie

  milczenie

  mówienie szeptem

  składanie komży

  ubieranie księdza

  dzwonienie

  poprawne przyklękanie i skłon

  noszenie pateny

  zapalanie świec

 

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

 
       
     
   

© Achim 2009