Matka Boska Śnieżna  
  św. Maksymilian Kolbe  
 

śś. Kosma i Damian

 
 

 

 
 

 

 

 

Ś Ś .   K O S M A   I   D A M I A N

(wspomnienie 26 września) 

Kosma i Damian pochodzili z Azji Mniejszej. Ich ojciec był poganinem, matka chrześcijanką. Po śmierci męża, jako ta wdowa, którą wychwala apostoł w liście (Tm 5,5), żyjąc pobożnie wychowywała swoich dwóch synów w duchu chrześcijańskim. Uzyskali staranne wykształcenie, szczególnie w dziedzinie poznania leczniczych właściwości ziół, otrzymali od Boga dar uzdrawiania zarówno ciał, jak i dusz. Leczyli ze wszelkich chorób i wypędzali złe duchy. Pomagali nie tylko ludziom ale i zwierzętom.

Znany jest przekaz, utrwalony zresztą na ikonie z XVI w. znajdującej się w muzeum w Sanoku, o wypędzeniu demonów z wielbłąda, który w dzień pogrzebu świętego Damiana przemówił ludzkim głosem, by nie wahano się położyć świętego obok jego brata Kosmy, który za życia zastrzegł, aby Damian nie był pochowany razem z nim, gdyż przekroczył przykazanie anargyty i wziął nagrodę za uzdrowienie kobiety o imieniu Palladia. Nagrodą tą były trzy jajka, o których przyjęcie Palladia błagała w Imię Trójcy Przenajświętszej. Damian usłyszawszy Imię Trójcy, przyjął podarunek i tym samym naraził się swemu bratu.

Również po śmierci liczne cuda działy się za ich wstawiennictwem. W ich hagiografii opisany jest fakt, jak pewnemu rolnikowi podczas snu przez otwarte usta wpełzła żmija. Obudziwszy się, ów rolnik poczuł ogromny ból. Przerażeni domownicy widzieli jak bardzo cierpi, ale nie byli w stanie mu pomóc. Nie doświadczywszy żadnej pomocy, rolnik zwrócił się do świętych Kosmy i Damiana wołając: święci lekarze pomóżcie mi!, po czym zasnął. Podczas snu żmija wyszła przez otwarte usta, ku zdziwieniu zebranych domowników, nie czyniąc żadnego zła, natomiast za chwilę chory obudził się, wysławiając wybrańców Bożych.

Zazwyczaj w ikonach wschodnich święty Damian przedstawiany jest w aureoli z gałązką w rękach, co by symbolizowało wiedzę o ziołolecznictwie, natomiast święty Kosma w rękach trzyma naczynie z łyżeczką, co by symbolizowało leczenie.

Wiadomym jest, że udzielali swej posługi medycznej i lekoznawczej w iście samarytańskim stylu. Wynikało to z ich głębokiej wiary w naśladowanie Chrystusa, a stąd realizacji przykazania: darmo przyjęliście, darmo dawajcie. Dziś, kiedy każdą dziedzinę życia, a tym samym i medycynę obejmuje komercjalizacja, święci Kosma i Damian są przykładem jak człowiek związany ze służbą zdrowia winien coraz więcej uwagi poświęcać kulturowemu, etycznemu i duchowemu wymiarowi swojej misji. (Ks. Michał Niegierewicz)

 

 
       
     
   

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

© Achim 2009