Krempna  
  Kotań  
  Grab  
 

Ożenna

 
  Wyszowatka  

 
 

 

 

 

O Ż E N N A

(krótki rys historyczny)

 

Ożenna to miejscowość przygraniczna, położona na wschód od Grabia, po lewej stronie szosy biegnącej z Kremppnej do granicy państwa. Wioska leży w górnym biegu potoku Ryjak. Przez środek zabudowań przebiega niebieski szlak turystyczny w kierunku Ciechani. Tuż za wsią szlak pnie się zboczami góry Nad Tysowym, dawną drogą, której solidność pozwala przypuszczać, że właśnie tędy mógł wieść dawny szlak handlowy z przełęczy Beskid nad Grabiem do Krempnej i dalej do Żmigrodu. Po lewej stronie drogi biegnącej przez wieś, idąc od strony Grabia stoi zabytkowa duża rzeźba Świętej Rodziny.

Miejscowość Ożenna powstała prawdopodobnie w l połowie XVI w. lokowana na prawie wołoskim. Rejestr poborowy woj. krakowskiego z 1581 roku podaje, że wieś należała do Mikołaja Stadnickiego herbu Szreniawa (bez krzyża). Nazwa wsi pochodzi od słowa "ożyna", oznaczającego jeżynę.

Nękana napadami beskidników, przez wieki wiodła ubogi żywot. Przez wieki również zamieszkana była przez ruskojęzycznych Wołochów (późniejszych Łemków) wyznania greckokatolickiego. Podczas tzw. „schizmy tylawskiej” (1926) wioska nie przeszła na prawosławie i pozostała unicka.

W roku 1945 większość mieszkańców wysiedlono do ZSRR. Pozostali w ramach akcji „Wisła” zamieszkali na ziemiach zachodnich. W latach siedemdziesiątych przy PGR istniał oddział zakładu karnego. Więźniowie pracowali przy produkcji rolnej i wycince drzew. Na skraju wsi stoją budynki dawnej strażnicy granicznej i starej szkoły. Kilka kilometrów dalej znajduje się przejście graniczne z Republiką Słowacji (Nižna Polianka).

W Ożennej istniała drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. św. Bazylego Wielkiego, zbudowana w 1867 roku należąca do parafii Grab. Stała ona obok drogi z lewej strony tuż za zabudowaniami dawnego PGR-u. Rozebrano ją prawdopodobnie w 1953 roku.

Za miejscem po cerkwi są pozostałości cmentarza łemkowskiego i wojskowego z okresu I wojny światowej (nr 3). Ponadto istnieją jeszcze dwa cmentarze wojenne (nr 1 i nr 2), znajdujące się około 800 metrów od wsi prawie na szczycie łagodnego wzgórza Czeremcha.

Obecni mieszkańcy Ożennej korzystają z kościoła filialnego parafii Krempna w Grabiu.

 

 
       
     
   

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

© Achim 2009