Krempna

 
  Kotań  
  Grab  
  Ożenna  
  Wyszowatka  

 
 

 

 

 

C E R K I E W   W   K R E M P N E J

 

 

 

RYS HISTORYCZNY

 

CERKIEW

 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Według źródeł, już w roku 1507 istniała w Krempnej prawosławna cerkiew św. Kosmy i Damiana. Jest to budowla orientowana (ołtarz zwrócony ku wschodowi), o konstrukcji zrębowej, trójdzielna (prezbiterium, nawa, babiniec), z zakrystią przy prezbiterium. Konstrukcja wieży słupowo-ramowa z izbicą, o ścianach pochyłych. Słupy wieży otaczają babiniec. Wokół znajdują się tzw. zachaty. Nad nawą i prezbiterium umieszczone są kopuły namiotowe, dwukrotnie łamane.

W 1924 roku przeprowadzono remont cerkwi i pokryto dach blachą. W tymże roku z ofiar mieszkańców i przy pomocy emigrantów z USA zakupione zostały w Samborze trzy dzwony o imionach: Mikołaj, Włodzimierz, Kosma i Damian. Kolejnego remontu dokonano w 1971 roku, kiedy po 9 latach przerwy władze powiatowe pozwoliły na ponowne jej użytkowanie.

Po wybudowaniu i poświęceniu nowego kościoła parafialnego, ze względu na fatalny stan techniczny cerkwi, przystąpiono do gruntownego jej remontu. Prace rozpoczęto w 2007 roku dzięki dotacjom państwowym i ofiarom społeczności wiejskiej. Wymienione zostały podwaliny i wszystkie zniszczone elementy drewniane, a świątynię na nowo pokryto gontem. Całość prac konserwatorskich wewnątrz cerkwi wykonała pracownia Pani Małgorzaty Dawidiuk z Przemyśla.  

Wewnątrz cerkwi znajduje się zachowane bardzo cenne wyposażenie:

·  Ikonostas główny (poł. XVIII w.). Jedyny w okolicy oryginalny i zachowany w całości. Odnowiony lub dokończony w 1836 roku przez Krasuckiego, malarza z Przemyśla.

·  Stary ikonostas (nad chórem) z 1664 roku. Chrystus Pantokrator w otoczeniu Matki Bożej i Jana Chrzciciela oraz ikony 12 Apostołów (deesis)

·  Ramy z prorokami (nad oknami), w których wcześniej umieszczeni byli Apostołowie (XVII w.)

·  Mensa ołtarza głównego w prezbiterium (XVII w.) z malowanymi scenami: Ofiara Abrahama (przód) oraz Arka Przymierza z Tablicami Dekalogu (tył).

·  Nastawa ołtarza głównego (XVIII w.) z obrazami św. Mikołaja i Matki Bożej z Dzieciątkiem (XIX w.)

·  Pokrow – obraz Opieki Bogurodzicy (XIX w.) na ścianie prezbiterium

·  Świeczniki ołtarzowe rzeźbione w drewnie (XIX w.)

·  Tabernakulum drewniane z malowanymi ikonami (XIX w.)

·  Polichromia w prezbiterium na sklepieniu i na ścianach (XVII/XVIII w.)    

·  Tablica fundacyjna (1782 rok) lipowa nad portalem mówiąca o przebudowie wcześniejszej świątyni.

·  Malowidło św. Pawła Apostoła na prawym węgarze portalu (XVII w.)

 

 

 
       
     
   

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

© Achim 2009