Krempna  
  Kotań  
  Grab  
  Ożenna  
  Wyszowatka  

 
 

 

 

 

W Krempnej

Anno Domini 2002

w grudniu, dnia 1-go

 

 

AKT EREKCYJNY

   Budowy Kościoła Parafialnego
w Krempnej  

p.w. św. Maksymiliana

 

   Przesłanie do przyszłych pokoleń mieszkańców Ziemi Jasielskiej
wyrażone w dniu wmurowania Kamienia Węgielnego
pod budowę Kościoła Parafialnego w Krempnej, dnia 1-go grudnia 2002 r.

   My Społeczność Parafii Krempna tutaj zgromadzeni
wyrażamy wspólną radość z powodu budowy nowego kościoła,
którą pragniemy nieść w najdalsze pokolenia
ucząc tym samym podejmowania trudów
zmierzających do zachowania wiary w Narodzie.

   Mamy niezłomną nadzieję,
że dzień dzisiejszy zapadnie głęboko
w serca i umysły wszystkich parafian i gości
dodając tym samym siły do podjęcia dalszych wysiłków
zmierzających do zbudowania Kościoła Żywego
w naszych sercach i domostwach.

Rezolucję powyższą obwieszczamy,
gdy Ojczyzna nasza została uroczyście słowami Papieża Jana Pawła II zawierzona Bożemu Miłosierdziu.

   Stojąc na progu XXI wieku i u początku
Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa,
czerpiąc doświadczenia naszych Przodków
rozumiemy, że tylko Chrystus rozprasza mroki ciemności grzechu
i zwycięża zło.

 

   Uroczyście ślubujemy, że:

 

Pozostaniemy wierni wartościom chrześcijańskim.

Będziemy budować poczucie odpowiedzialności
za domowy Kościół w każdej rodzinie naszej parafii.

Zadbamy o przyjęcie właściwej postawy wobec Wiary, Krzyża i Ewangelii.

Stworzymy więzi łączące szkołę, dom rodzinny i Kościół.

 

   Dla potomnych odnotowujemy,
że powyższy Akt Erekcyjny wmurowujemy gdy:

 

Papieżem był Jan Paweł II.

Prymasem był Kard. Józef Glemp.

Biskupem Rzeszowskim był Kazimierz Górny.

Dziekanem Żmigrodzkim był Zygmunt Kudyba.

Wójtem Gminy był Kazimierz Miśkowicz.

Dyrektorem Gimnazjum była Celina Koszler.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej była Wiktoria Tocka.

Dyrektorem Magurskiego Parku Narodowego był Jan Szafrański.

Proboszczem parafii tutejszej był Piotr Kuźniar,
który Poświęcił plac budowy 3-go maja 2002 r.

 

   Niniejszy DOKUMENT EREKCYJNY

swymi podpisami potwierdzają:

 

Ks. Bp Kazimierz Górny — Ordynariusz Rzeszowski.

Ks. Piotr Kuźniar — Proboszcz.

P. Józef Bryjak — Przewodniczący Rady Parafialnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

 
       
     
   

© Achim 2009