ogłoszenia parafialne  
  intencje mszalne  
  zapowiedzi przedślubne  
  ochrzczeni  
  zaślubieni   
  zmarli  
informacje ogólne
 

sakramenty i pogrzeb

 
  dane statystyczne  

 
 

 

 

 

chrzest | bierzmowanie | Eucharystia | pokuta | namaszczenie | kapłaństwo | małżeństwo

 

P O G R Z E B   K A T O L I C K I

P R Z Y G O T O W A N I E   D O   P O G R Z E B U :

1. Pogrzeb chrześcijański nie jest sakramentem. Zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Jest to jednak obrzęd liturgiczny Kościoła, przez który chcemy pomóc zmarłej osobie w osiągnięciu życia wiecznego.

2. Zgłaszając śmierć osoby i ustalając pogrzeb chrześcijański należy przedstawić w kancelarii parafialnej akt zgonu i poinformować o ostatnich sakramentach przyjętych przez zmarłego (spowiedź, Komunia św, namaszczenie).

3. Jeśli zmarły jest spoza parafii należy okazać zezwolenie tamtejszego proboszcza na pochówek jego zmarłego parafianina.

4. Chcąc pochować zmarłego w innej parafii należy również odebrać z naszej kancelarii odpowiednie zezwolenie.

5. Należy skontaktować się z Kościelnym oraz Organistą celem poinformowania ich o pogrzebie.

6. Uczestnicząc w pogrzebie starajmy się pomóc zmarłemu przez modlitwę, spowiedź, przyjęcie Komunii świętej oraz powagę i skupienie podczas obrzędu.

 

N A S Z A   P A M I Ę Ć   O   Z M A R Ł Y C H :

Po pogrzebie starajmy się zapewnić zmarłym stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu. Może to być np.:

1. Msza święta (w 7 lub 30 dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w dniu imienin…)

2. Msze gregoriańskie za zmarłego (30 Mszy św.)

3. „Wypominki” w miesiącu listopadzie

4. Zyskiwanie odpustów za zmarłych

5. Troska o estetykę grobu na cmentarzu

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

 
       
     
   

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria\

© Achim 2009