ogłoszenia parafialne  
  intencje mszalne  
  zapowiedzi przedślubne  
  ochrzczeni  
  zaślubieni   
  zmarli  
informacje ogólne
 

sakramenty i pogrzeb

 
  dane statystyczne  

 
 

 

 

 

S A K R A M E N T Y   Ś W I Ę T E

chrzest | bierzmowanie | Eucharystia | pokuta | namaszczenie | kapłaństwo | pogrzeb

 

M A Ł Ż E Ń S T W O

P R Z Y G O T O W A N I E   D O   M A Ł Ż E Ń S T W A :

1. Przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu.

2. Gdy narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed uroczystością ślubną powinni odebrać  z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie to jest ważne 6 miesięcy).

3. Narzeczeni mający zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się w kancelarii parafialnej  nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem w celu sporządzenia protokołu przedślubnego. Należy dostarczyć następujące dokumenty:

· dowody osobiste,

· świadectwa chrztu świętego (nie starsze niż trzy miesiące), jeśli chrzest był w innej parafii,

· świadectwa bierzmowania (jeśli brak odpowiedniej adnotacji na świadectwie chrztu),

· świadectwa katechizacji przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński),

· świadectwa odbytych spotkań w poradni rodzinnej (jeśli już się odbyły),

· świadectwa ocen z religii z ostatnich klas gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej,

· zaświadczenie z USC o zawartym kontrakcie cywilnym (jeśli nie ma być ślubu konkordatowego).

4. Po spisaniu protokołu, w parafiach narzeczonych głoszone będą zapowiedzi:

· w naszej parafii wywieszane są na tablicy ogłoszeń i podane na stronie internetowej parafii przez 2 niedziele),

· narzeczony(a), który(a) nie jest z naszej parafii otrzymuje dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w parafii swego zamieszkania, który po wygłoszeniu przynosi z powrotem do kancelarii.

5. Narzeczeni przystępują dwukrotnie do spowiedzi przedmałżeńskiej (pierwsza po spisaniu protokołu, druga spowiedź na dzień przed ślubem). Przystępując do spowiedzi należy zaznaczyć, że to spowiedź przedślubna.

6. Narzeczeni mają obowiązek uczestniczyć w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej. Terminy:

    a. Spotkania dla narzeczonych w Jaśle (OO. Franciszkanie, tel. 13 446 34 91)

· Dekanalne nauki przedślubne w III  niedzielę miesiąca, godz. 15.00 w Kaplicy św. Maksymiliana (dolny kościół), ul. Szopena 1

    b. Spotkania dla narzeczonych w Jaśle (kościół św. Stanisława, tel. 13 448 34 90)

· Dekanalne nauki przedślubne w II środę miesiąca, godz. 17.00 w budynku plebanii przy ul. Krasińskiego 4,

    c. Spotkania dla narzeczonych w Dębowcu (kościół parafialny, tel. 13 441 30 14)

· Dekanalne nauki przedślubne w II i IV wtorek miesiąca, godz. 19.00

8. Wypada, aby świadkowie ślubu również przystąpili do spowiedzi.

9. Przed ślubem nowożeńcy powinni poinformować Kościelnego i Organistę o terminie ślubu i ustalić jego przebieg.

10. W dniu ślubu świadkowie przed Mszą Świętą przychodzą do zakrystii, podpisują dokumenty i przynoszą obrączki oraz kartki potwierdzające spowiedź narzeczonych.

11. Nowożeńcy podpisują dokumenty po zawarciu sakramentu (przy ślubie konkordatowym).

12. Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny (parafia narzeczonej lub narzeczonego). W uzasadnionych wypadkach można zawrzeć małżeństwo w innych kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją. Licencję wystawia się po sporządzeniu protokołu przedślubnego i ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.

 

 
       
     
   

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

© Achim 2009