wydarzenia bieżące

 
  kalendarium  
  Diecezja  
Archidiecezja  
Episkopat  
Opoka  
eKAI  
  Stolica Apostolska  
  Msze św. w okolicy  

 
 

 

 

 

W Y D A R Z E N I A

24 23  22  21 20 »

3 kwietnia 2015 Wielki Piątek – pamiątka śmierci Chrystusa.

"Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa." (Flp 2,8)

więcej zdjęć »


3 kwietnia 2015 Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa prowadziła nas w tym roku uliczkami Jerozolimy, aż do Bazyliki Grobu Pańskiego.

więcej zdjęć »


 

2 kwietnia 2015 Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.

"Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem." (J 13,34)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


25 marca 2015 w uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy Dzień Świętości Życia. Powstał on w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice "Evangelium vitae". Papież pisał: "Proponuję, aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji".

Podczas Mszy Świętej modliliśmy się o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jak co roku chętni podjęli Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Polega ona na codziennej modlitwie w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz w intencji jego rodziców.

Matka Boża z Guadalupe w Meksyku, patronka obrońców życia już w XVI wieku, wskazywała na świętość i godność ludzkiego życia. Kiedy w Meksyku zalegalizowano aborcję (27.04.2007), na wizerunku Matki Bożej, na wysokości jej łona pojawiło się intensywne światło. Tysiące świadków odczytało to zjawisko jako sprzeciw Maryi wobec zaistniałego stanu rzeczy.

czytaj dalej »


23 marca 2015 rozpoczęły się wielkopostne rekolekcje szkolne, które w tym roku prowadzi ks. Grzegorz Ozga MS. Pomagają mu saletyńscy nowicjusze z Dębowca.

więcej zdjęć »


22 marca 2015 młodzież z III klasy gimnazjum wraz z Panią wychowawczynią przygotowali kiermasz wielkanocny, na którym zaprezentowali własnoręcznie wykonane palmy, pisanki, stroiki, kartki świąteczne i wiele innych ciekawych wyrobów.

więcej zdjęć »


20 marca 2015 odprawiona została Droga Krzyżowa na trasie z kościoła do cmentarza wojennego na "łokciu".

więcej zdjęć »


14 marca 2015 w Nienaszowie odbył się dekanalny turniej piłki halowej. Naszą parafię reprezentowali lektorzy z gimnazjum.

więcej zdjęć »


5 marca 2015 w klasztorze oo. Franciszkanów w Jaśle odbył sie II etap olimpiady o św. Maksymilianie Kolbe. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów.

więcej zdjęć »


27 lutego 2015 uczniom III klasy gimnazjum w ramach przygotowania do bierzmowa-nia zostały wręczone krzyże.

więcej zdjęć »


25 lutego 2015 „Przez wcielenie, życie ziemskie, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego otwiera się definitywnie brama między Bogiem a człowiekiem, między niebem a ziemią. A Kościół jest niczym ręka, która trzyma tę bramę otwartą poprzez głoszenie Słowa, sprawowanie sakramentów, dawanie świadectwa wiary, która działa przez miłość” (papież Franciszek – orędzie na Wielki Post)

dekoracja wielkopostna w kościele w Krempnej »


18 lutego 2015 w Środę Popielcową przez posypanie głów popiołem rozpoczynamy liturgiczny okres Wielkiego Postu, który ma nas przygotować do Wielkanocnej Paschy. Okres czterdziestu dni poprzedzających Wielkanoc to czas nawrócenia, spowiedzi, pokuty, refleksji nad przemijającym czasem i jego wykorzystaniem. Robiąc rachunek sumienia. odnosimy się do wzoru, jakim jest Chrystus kuszony na pustyni. To czas, kiedy zbliżamy się duchowo do Chrystusa, odnawiamy nasze życie, by cieszyć się radością Poranka Wielkanocnego. To nasze zbliżenie do Pana objawia się w podejmowaniu praktyk pokutnych (modlitwa, jałmużna, post, przezwyciężanie pokus, wstrzemięźliwość od zabaw, wesel, hucznych przyjęć, uciech tego świata, różnych używek, papierosów, alkoholu itd.) Staramy się o głębsze zjednoczenie z Bogiem przez pojednanie w rodzinie, w gronie rówieśników, przez zauważenie i wsparcie najbiedniejszych, opuszczonych. Wielki Post jest czasem intensywnego wysiłku ducha i ciała, by wyrobić w sobie podobieństwo do Chrystusa. Wśród wielu nabożeństw i modlitw wielkopostnych jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Misterium Męki Pańskiej, Gorzkie Żale, godzinki o męce Pańskiej, pieśni i chorały mówiące o cierpieniach Pana Jezusa i Jego męce. Coroczne rekolekcje wielkopostne przygotowują nas do spowiedzi. Św. bp Józef Sebastian Pelczar powiedział: "Sakrament Pokuty to najwspanialsze dzieło miłosierdzia. O jakże wielkie jest miłosierdzie Boże! W jednej chwili, i tak łatwo, możemy zatopić nasze grzechy we Krwi Jezusa, zerwać więzy szatana, wrócić do przyjaźni z Bogiem, odzyskać życie duszy, a wraz z nim jej piękność, pokój i dawne zasługi."

Wykorzystajmy czas Wielkiego Postu też na indywidualną modlitwę, odmawiając często Koronkę do Bożego Miłosierdzia, by uprosić sobie potrzebne łaski do dobrej spowiedzi wielkopostnej.


15 lutego 2015 rozpoczął się 48. Tygodzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, którego celem jest troska o zachowanie abstynencji od alkoholu przez dzieci i młodzież. Tegoroczny tydzień przebiega pod hasłem „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”.

przeczytaj artykuł »

 

 

 

 

 


11 lutego 2015 roku w dzień wspomnienia Matki Bożej z Lourdes obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W naszym kościele także modliliśmy się w tej intencji. Jak co roku duża grupa parafia przyjęła sakrament namaszczenia chorych i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Parafialna i szkolna Caritas przygotowała dla wszystkich spotkanie przy stole. „Doświadczenie cierpienia może stać się uprzywilejowanym miejscem przepływu łaski oraz źródłem osiągnięcia i umocnienia mądrości serca"

(papież Franciszek)


1 lutego 2015 po wczorajszych opadach śniegu nie można było się oprzeć, by wybrać się na przejażdżkę do Kotani, Rostajnego, Grabiu, nad zalew w Krempnej i w stronę Huty.

więcej zdjęć »


16 stycznia 2015 uczniowie III klasy gimnazjum zaprezentowali występ kolędników z noworocznymi życzeniami.

więcej zdjęć »


6 stycznia 2015 obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania).
„Epifania” ze słowa greckiego oznacza ukazanie się, objawienie. Objawienie Pańskie to ukazanie chwały i mocy Boga. W kontekście ewangelicznym Jezus objawia się poganom w osobach Trzech Króli. Trzej Królowie pochodzą z ludów pogańskich, idą za gwiazdą, szukają Zbawcy. Gwiazda ich doprowadzi do Dzieciątka Jezus. Kiedy Go odnajdują doświadczają wielkiej radości, padają na twarz i ofiarują dary.

Jednym z elementów istotnych ewangelicznego przekazu jest zaproszenie do postawy wyrzeczenia. Tak jak to często przedstawia ikonografia wydarzenia, Trzej Królowie zdają się posiadać wszystko, są bogaci, mają pięknie przyozdobione ubrania. Przybywają oni ze złotem, kadzidłem i mirrą. Jednakże to ich przybycie możemy odczytać jako znak ogołocenia, wyrzeczenia, odrzucenia tego co krępuje ludzkość i przeszkadza w oddaniu się Panu. Dar złota to znak wyrzeczenia się władzy, uznania Boga jako jedynego Pana i Króla. Wyrzeczenia się nienasyconego pragnienia władzy i dominacji nawet w drobnych sprawach życia codziennego i powierzenia się Panu. Kadzidło może oznaczać wyrzeczenia się pychy i próżności. Rozpoznawanie fałszywych bogów, Wyrzeczenia się bożków pieniędzy, wygody, małych satysfakcji, które koncentrują nas na samych sobie i przeszkadzają w zwróceniu do Boga i zauważeniu bliźniego. Trzeci dar jest najbardziej radykalny, to mirra, ofiara z życia, powierzenie i oddanie wszystkiego co o nas stanowi. Oddawanie życia chwila po chwili, przyjęcie śmierci i cierpienia. Zawsze mamy coś do ofiarowania z siebie. Łatwo zapominamy, że wszystko dobro otrzymujemy od Boga.


1 stycznia 2015 w Nowy Rok czcimy Maryję Bożą Rodzicielkę i modlimy się o pokój na świecie. "Maryja jest pierwszą, do której skierowane jest Boże błogosławieństwo i w której znajduje ono swoje wypełnienie w postaci ludzkiego oblicza Odwiecznego Słowa. Chrystus i Maryja są odtąd nierozdzielni aż po Kalwarię, stając się dla wierzących wzorem mistycznego zjednoczenia, w którym nie można zrozumieć Jezusa bez Jego Matki."

(papież Franciszek)

 

na zdjęciu XIX-wieczny obraz Bogurodzicy z cerkwi w Krempnej


26 grudnia 2014 – świąteczny wystrój naszych kościołów.

więcej zdjęć »


25 grudnia 2014 Pasterką w Grabiu i w Krempnej rozpoczęliśmy Boże Narodzenie.

więcej zdjęć »


18 grudnia 2014 – adwentowa spowiedź przedświąteczna w naszej parafii.

Adwent i zbliżające się

Boże Narodzenie

skłaniają do refleksji

na temat przeżywania

tych wspaniałych

i głęboko religijnych Świąt.

Dołącz do innych

wierzących

i przygotuj się duchowo

przez sakrament

spowiedzi świętej,

aby przyjmując

Komunię Świętą

pozwolić Mu na nowo

narodzić się

w Twoim sercu.


16 grudnia 2014 z udziałem dzieci  uczestniczących w roratach rozpoczęliśmy Nowennę do Dzieciątka Jezus przez Bożym Narodzeniem.


9 grudnia 2014. ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM ŚWIATO-WYCH DNI MŁODZIEŻY!

Przygotowując się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku w Krakowie, organizatorzy zapraszają młodzież do zaangażowania się jako wolontariusze w organi-zację tego wydarzenia. Będzie to ciekawe doświadczenie powszechności Kościoła. Przewiduje się, że będzie potrzebnych około 6 tysięcy wolontariuszy, którzy pomogą w obsłudze młodzieży przybywającej ze wszystkich kontynentów. Na profil idealnego wolontariusza składać się będą przede wszystkim: świadectwo wiary, kompetencje komunikacyjne, mile widziana znajomość języków obcych. Komitet Organizacyjny przewiduje szkolenia dla wolontariuszy w każdym rejonie danej diecezji. W czasie ŚDM w Krakowie planowane jest dodatkowe spotkanie papieża z wolontariu-szami.

W diecezji rzeszowskiej, w rejonie jasielsko-gorlickim odpowiedzialnym za zebranie wolontariuszy i okresowe szkolenie przygotowawcze jest ks. Piotr Róż, wikariusz z Nowego Żmigrodu. Wstępne informacje dla zainteresowanej młodzieży można uzyskać w parafii Krempna.

informacje »


9 grudnia 2014. Urodzony w Krempnej w 1941 roku, Michał Warchił jest konstruktorem drewnianych cerkwi. Mieszka w Legnicy, jest autorem licznych wystaw. W swojej kolekcji ma ponad 50 modeli cerkwi z Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny, Huculszczyzny i Słowacji. (artykuł z tygodnika Gość Niedzielny).

czytaj »


7 grudnia 2014 gotowe są już pierwsze trzy stacje nowej Drogi Krzyżowej do kościoła parafialnego. Płaskorzeźby w drewnie lipowym są dziełem artysty p. Romana Górki. Kolejne są w trakcie rzeźbienia.

więcej zdjęć »


7 grudnia 2014 w drugą niedzielę Adwentu po raz 25. przypada Dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie. Pamiętajmy o naszych siostrach i braciach, którym przyszło żyć w trudniejszych od nas okolicznościach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6 grudnia 2014 odwiedził nas Święty Mikołaj rozdając dzieciom upragnione prezenty.

więcej zdjęć »


5 grudnia 2014 „Dziecko sercem rodziny” – to hasło tegorocznego Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Po raz 21.  można kupić świece, z których dochód przekazywany jest na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom.  Część środków zostanie tym razem przekazanych na pomoc dzieciom uchodźców z Syrii i Iraku.


30 listopada 2014 rozpoczynamy Adwent – czas radosnego i pełnego nadziei oczekiwania na przyjcie Pana. Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.


30 listopada 2014 w I Niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem:  „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Istnieje potrzeba docenienia sakramentu pokuty i pojednania, a także pomoc tym ochrzczonym, którzy go zaniedbali, by odkryli w nim źródło Bożego Miłosierdzia.

 

 

 

 

 

 

 


30 listopada 2014 w Kościele powszechnym rozpoczyna się rok życia konsekrowanego. Rok będzie obchodzony pod hasłem: "Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj". Jednym z celów roku wskazanym przez papieża Franciszka jest świadectwo piękna podążania za Chrystusem w różnorodnych formach, w jakich wyraża się życie konsekrowane. Na terenie diecezji rzeszowskiej, w 65 domach zakonnych żeńskich i 13 domach zakonnych męskich, mieszka i pracuje 328 zakonnic i 125 zakonników. Liczby te nie obejmują osób konsekrowanych związanych z instytutami świeckimi.

czytaj dalej »


28 listopada 2014 powróciła do parafii po konserwacji XVIII-wieczna figura (feretron) Matki Bożej z Dzieciątkiem. Na stałe będzie umieszczona w swym dawnym miejscu – w przedsionku cerkwi w Krempnej. Jest to bardzo oryginalne, unikatowe przedstawienie postaci Maryi i Jezusa, być może wzorowane na Madonnach hiszpańskich. Połączono w nim polichromowaną rzeźbę, lniane suknie i naturalne włosy. Figura ta od wieków była otaczana przez okolicznych Łemków wielką czcią. Kobiety modliły się tutaj prosząc szczególnie o rozwiązanie problemów z poczęciem i urodzeniem dzieci. Kult ten niestety zanikł wraz z powojennymi wysiedleniami.
Całość prac restauracyjnych wykonała Pani Małgorzata Dawidiuk z Przemyśla.

więcej zdjęć »


 

25 listopada 2014 Papież Franciszek wygłosił przemówienie podczas jednodniowej wizyty w Parlamencie Europejskim w Starsburgu. „Drodzy eurodeputowani, nadeszła pora, aby wspólnie budować Europę, która nie obraca się wokół gospodarki, ale wokół świętości osoby ludzkiej, wartości niezbywalnych; Europę śmiało obejmującą swoją przeszłość i z ufnością spoglądającą na swoją przyszłość, aby w pełni i z nadzieją żyć swoją teraźniejszością. Nadeszła chwila, aby porzucić ideę Europy przestraszonej i zamkniętej w sobie, aby rozbudzić i krzewić Europę uczestniczącą, niosącą wiedzę, sztukę, muzykę, wartości humanistyczne, a także wartości wiary. Europę kontemplującą niebo i dążącą do ideałów; Europę, która opiekuje się, broni i chroni człowieka; Europę podążającą po ziemi bezpiecznej i solidnej, będącą cennym punktem odniesienia dla całej ludzkości!"

 

zobacz całe przemówienie »


20 listopada 2014 na obiekcie naszej cerkwi odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek Straży Pożarnych na wypadek zagrożenia pożarem.

więcej zdjęć »


18 listopada 2014 w święto Błogosławionej Karoliny Kózki modliliśmy się w intencji dzieci i młodzieży.

„W grudniu 1914 r. chłopi z niewielkiej podtarnowskiej wioski Wał Ruda odnaleźli ciało współmieszkanki, którą dwa tygodnie wcześniej, 18 listopada, rosyjski żołnierz wywlókł z domu, żeby ją zgwałcić w pobliskim lesie. Choć ranił ją wielokrotnie, dziewczyna stawiała zacięty opór i zbrodnicza próba się nie powiodła.
Szesnastoletnia Karolina Kózkówna była jedną z wielu ofiar wojennego zdziczenia. O tym, że była wyjątkowa, pokazała jej śmierć – nie tylko heroiczna obrona dziewictwa, ale także przeświadczenie mieszkańców okolicznych wiosek – na jej pogrzeb do parafii Zabawa mimo działań wojennych przybyło ponad 3 tys. żałobników. Od tego dnia lud Boży nie miał wątpliwości – to męczennica.
Kościół potwierdził tę intuicję – Jan Paweł II beatyfikował ją 10 czerwca 1987 r. w czasie pielgrzymki w Tarnowie. Jej sanktuarium w parafii Zabawa jest zadziwiającym fenomenem, bo pielgrzymują tu nie tylko młodzi, ale też rodziny ofiar przemocy i wypadków komunikacyjnych.”

(na zdjęciu okładka książki z wyróżnionym konkursowym plakatem autorstwa J. Jasionowicza)

czytaj więcej »


 

11 listopada 2014 myśliwi z Koła Łowieckiego "Ryś" w Grabiu uczcili Mszą Świętą swego patrona św. Huberta, po czym wyruszyli na polowanie.


11 listopada 2014 w Narodowe Święto Niepodległości modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny.


9 listopada 2014  obchodzimy VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, organizowany przez Papieskie Stowarzy-szenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Hasło tegorocznego Dnia brzmi "Ocalmy chrześcijan w Syrii".

 

 

 

 

 

 


1 listopada 2014, Uroczystość Wszystkich Świętych. „Ta rzeczywistość (świętych obcowania) napełnia nas radością: to piękne mieć tak wielu braci w wierze, którzy kroczą u naszego boku, wspierają nas swoją pomocą i wraz z nami pokonują tę samą drogę ku niebu – kontynuował Franciszek. – I pocieszająca jest świadomość, że są inni bracia, którzy już osiągnęli niebo, oczekują nas i modlą się za nas, abyśmy razem mogli wpatrywać się na wieki w chwalebne i miłosierne oblicze Ojca”. (papież Franciszek)


22 października 2014. Dziś w kalendarzu liturgicznym po raz pierwszy wspominamy świętego Jana Pawła II.  Życie Jana Pawła II to aktywność i kontemplacja, samotność i działanie. Był człowiekiem i był świętym.


19 października 2014 Ojciec Święty ogłosił błogo-sławionym papieża Pawła VI, który sprawował swój urząd w latach 1963 – 1978.

·  26 września 1897 urodził sie w Concesio koło Brescii (Giovanni Battista Montini)

·  28 maja 1920 r. w Brescii przyjął święcenia kapłańskie

·  W maju 1923 r. rozpoczął pracę w nuncjaturze apostolskiej w Warszawie.

·  Rozpoczął pracę w watykańskim Sekretariacie Stanu.

·  1 listopada 1954 r. mianowany arcybiskupem Mediolanu.

·  15 grudnia 1958 r. mianowany kardynałem.

·  21 czerwca 1963 r. wybrany na papieża przyjmuje imię Paweł VI i kontynuuje obrady Soboru Watykańskiego II.

·  7 grudnia 1965 r. powołał Kongregację Nauki Wiary.

·  Przeprowadził reformę Kalendarza Rzymskiego i przywrócił instytucję Synodu Biskupów.

·  Zarządził, aby wszyscy biskupi po osiągnięciu 75. roku życia składali dymisję na ręce papieża, a w 1970 r. wydał rozporządzenie, że kardynałowie po skończeniu 80 lat nie będą mogli uczestniczyć w konklawe ani pełnić stanowisk w Kurii Rzymskiej. W 1973 r. ustalił, że kardynałów, mogących wybierać nowego Biskupa Rzymu, nie może być więcej niż 120.

·  Wypracował politykę wschodnią Stolicy Apostolskiej – otwarcie się na ówczesne kraje komunistyczne, szczególnie w Europie.

·  4 października 1965 r. odwiedził nowojorską siedzibę ONZ i wygłosił tam przemówienie.

·  Ustanowił w 1967 r. Światowy Dzień Pokoju obchodzony corocznie 1 stycznia.

·  Odbył 9 podróży apostolskich do prawie 20 państw.

·  7 grudnia 1965 r. Paweł VI i patriarcha Atenagoras jednocześnie w Watykanie i Konstantynopolu znieśli ekskomuniki rzucone wzajemnie na Kościoły Rzymu i Konstantynopola przez ich poprzedników w 1054 r.

·  Paweł VI jest autorem 7 encyklik, 10 konstytucji apostolskich, 6 adhortacji, ok. 40 różnych listów, 11 listów apostolskich. Ogłosił 61 błogosławionych i 84 świętych i w 1970 przyznał – po raz pierwszy w dziejach – dwóm kobietom tytuły doktorów Kościoła (święte: Teresa z Avili i Katarzyna ze Sieny). Na sześciu konsystorzach mianował łącznie 143 kardynałów.

·  W 1966 r., gdy trwały w Polsce obchody milenijne, wyrażał chęć odwiedzin naszego kraju, ale ówczesne władze stanowczo się temu sprzeciwiły.

·  28 czerwca 1972 r. Paweł VI  ustanowił nowe diecezje na polskich ziemiach zachodnich i północnych.

· Beatyfikował w 1971 r. o. Maksymiliana Kolbego, a w 1975 r. s. Marię Teresę Ledóchowską.

Zmarł 6 sierpnia 1978 r. w Castel Gandolfo, w wieku 81 lat.


19 października 2014 rozpoczyna się Tydzień Misyjny pod hasłem: "Z Ewangelią wśród narodów".

    Dziś jeszcze bardzo dużo ludzi na świecie nie zna Jezusa Chrystusa. Dlatego misja „ad gentes” pozostaje sprawą bardzo pilną. Do uczestniczenia w niej powołani są wszyscy należący do Kościoła, dlatego że Kościół jest ze swej natury misyjny: narodził się „wychodząc” do ludzi. Światowy Dzień Misyjny to uprzywilejowany czas, kiedy wierni różnych kontynentów angażują się przez modlitwę i konkretne czyny solidarności we wspieranie młodych Kościołów na terenach misyjnych.

(papież Franciszek)

 


17 października 2014 z okazji Dnia Papieskiego, uczniowie naszej szkoły przedstawili program słowno-muzyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II pt. "Świętymi bądźcie!"

więcej zdjęć »


12 października 2014 obchodzimy XIV Dzień Papieski pod hasłem: "Jan Paweł II — Świętymi Bądźcie".  „Świętość jest darem i zadaniem dla świeckich, tak samo jak dla zakonników i kapłanów, w sferze prywatnej tak jak w działalności publicznej, w życiu zarówno jednostek, jak rodzin i wspólnot."

(św. Jan Paweł II)

 

 

 

 

 

 

 


24 23  22  21 20 »

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

 
       
     
   

© Achim 2009