wydarzenia bieżące

 
  kalendarium  
  Diecezja  
Archidiecezja  
Episkopat  
Opoka  
eKAI  
  Stolica Apostolska  
  Msze św. w okolicy  

 
 

 

 

 

W Y D A R Z E N I A

 24  23 22 21 20 »

21 sierpnia 2016 odbyła sie uroczystość odpustowa ku czci św. Maksymiliana. Przewodniczył ks. bp Kazimierz Górny. w 10 rocznicę konsekracji kościoła poświęcił nowe stacje Drogi Krzyżowej.

więcej zdjęć »


17 sierpnia 2016 artysta rzeźbiarz, pan Roman Górka wykonał trzy ostatnie stacje Drogi Krzyżowej do kościoła parafialnego.


15 sierpnia 2016 w Uroczystość Matki Bożej Zielnej poświęcone zostały wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców poszczególnych wiosek naszej parafii.


7 sierpnia 2016 odbyło się uroczyste przyjęcie Dominika do grona ministrantów.

więcej zdjęć »


5 sierpnia 2016 w Grabiu odbył się odpust ku czci Matki Bożej Śnieżnej.

więcej zdjęć »


10 lipca 2016 w drodze na ŚDM odwiedzili naszą parafię goście z Republiki Dominikany z ks. Wiesławem Husem, który pracuje na misjach w Santo Domingo.

więcej zdjęć »


16 czerwca 2016 odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji Złotych Godów par małżeńskich z terenu naszej gminy. Podczas Mszy Świętej Jubilaci odnowili swoje przysięgi małżeńskie.

więcej zdjęć »


11 czerwca 2016 odbyła się parafialna pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej, Przemyśla, Jarosławia i Markowej.

więcej zdjęć »


26 maja 2016 uwielbiliśmy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie – Boże Ciało.

Naucz się dziwić w kościele,
że Hostia Najświętsza tak mała,
że w dłonie by ją schowała
najniższa dziewczynka w bieli,
a rzesza przed nią upada,
rozpłacze się, spowiada

że chłopcy z językami czarnymi od jagód
na złość babciom wlatują półnago
w kościoła drzwiach uchylonych
milkną jak gawrony,
bo ich kościół zadziwia powagą

I pomyśl – jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
matkę, osiołka, Betlejem

Tyle tajemnic, dogmatów,
Judaszów, męczennic, kwiatów
i nowe wciąż nawrócenia

Że można nie mówiąc pacierzy
po prostu w Niego uwierzyć
z tego wielkiego zdziwienia (ks. Jan Twardowski)


15 maja 2016 w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego sześcioro dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej.

"Gdy kontemplujemy Eucharystię, ogarnia nas wielkie zdumienie wiary nie tylko nad tajemnicą Boga i Jego miłości bezgranicznej, lecz również nad tajemnicą człowieka. Wobec Eucharystii cisną się spontanicznie na usta owe słowa Psalmisty: "Czymże jest człowiek, że tak o niego się troszczysz?" Jak wielką wartość ma w oczach Bożych człowiek, skoro sam Bóg karmi go swoim Ciałem! Jak wielką przestrzeń kryje w sobie ludzkie serce, skoro wypełnić ją może tylko Bóg!"

(św. Jan Paweł II, Wrocław 1997)

więcej zdjęć »


4 kwietnia 2016 obchodzimy Dzień Świętości Życia. Święty Jan Paweł II pisał: „Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu. Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście”. W naszej parafii 12 osób podjęło w tym roku modlitwę w ramach Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.


27 marca 2016 ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE "Życie pokonało śmierć. Miłosierdzie i miłość zwyciężyło nad grzechem! Potrzebujemy wiary i nadziei, aby otworzyć się na tę nową wspaniałą perspektywę." (Franciszek, 2016)


26 marca 2016 WIELKA SOBOTA "Podczas Wigilii Paschalnej, w nocy nowego stworzenia Kościół przedstawia tajemnicę światła, posługując się symbolem dość specyficznym i bardzo skromnym: świecą paschalną. Jest to światło, które istnieje dzięki ofierze. Świeca daje światło, zarazem spalając się sama. Daje światło równocześnie dając siebie. W ten sposób cudownie ukazuje misterium paschalne Chrystusa, który daje siebie, i w ten sposób daje wielkie światło. Po drugie możemy zastanowić się nad faktem, że świeca jest ogniem. Ogień jest siłą, która kształtuje świat, mocą, która przemienia. Ogień daje też ciepło. Także tutaj jest ponownie widoczne misterium Chrystusa. Chrystus, światło, jest ogniem, jest płomieniem, który spala zło przemieniając w ten sposób świat i nas samych". (Benedykt XVI, 2012)


25 marca 2016 WIELKI PIĄTEK "Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Oto godzina, w której my, ludzie wszystkich czasów, otrzymaliśmy dar miłości silniejszej niż śmierć. Stoimy pod krzyżem, do którego przybito Syna Bożego, aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ojca nad każdym człowiekiem dał życie wszystkim, którzy Mu zostali powierzeni". (Benedykt XVI, 2014)

więcej zdjęć »


25 marca 2016 Droga Krzyżowa przygotowana przez młodzież – "Szkoła słuchania"

więcej zdjęć »


24 marca 2016 WIELKI CZWARTEK "Wielki Czwartek nie jest tylko dniem ustanowienia Najświętszej Eucharystii, której blask niewątpliwie rozchodzi się na wszystko inne i przyciąga do siebie, by tak powiedzieć. Częścią Wielkiego Czwartku jest też ciemna noc Góry Oliwnej, ku której Jezus wychodzi ze swymi uczniami. Należy do niego także samotność i opuszczenie Jezusa, który modląc się, idzie ku mrokowi śmierci; należy do niego również zdrada Judasza i pojmanie Jezusa, a także zaparcie się Piotra; oskarżenie przed Sanhedrynem oraz wydanie poganom, Piłatowi. Spróbujmy w tej godzinie zrozumieć nieco głębiej te wydarzenia, ponieważ w nich rozgrywa się tajemnica naszego odkupienia." (Benedykt XVI)

więcej zdjęć »


11 marca 2016 odprawiona została Droga Krzyżowa z kościoła na cmentarz wojenny. Nabożeństwo przygotowała młodzież z gimnazjum i szkół ponadpodstawowych.

więcej zdjęć »


2 marca 2016 zakończyły się trzydniowe rekolekcje parafialne i szkolne, które  w tym roku głosił ks. Paweł Bryś ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

więcej zdjęć »


14 lutego 2016 rusza tegoroczna akcja "Jałmużna Wielkopostna". Jest to ekumeniczna akcja charytatywna organizowana przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Drobne datki zbierane do skarbonek przez młodzież i dzieci odmawiające sobie słodyczy i innych drobnych przyjemności przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na kondycję i potrzeby osób chorych i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz. Zebrane środki rozdysponowane zostaną przez Caritas parafialne i diecezjalne.

 

 

 


11 lutego 2016 z okazji Dnia Chorych odprawiona została Msza Święta połączona z sakramentem namaszczenia chorych i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Parafialna Caritas i Szkolne Koło przygotowali spotkanie dla chorych.

więcej zdjęć »


10 lutego 2016 środą popielcową rozpoczynamy okres pokuty i przygotowania do Zmartwychwstania Pańskiego. „Niech Wielki Post w Roku Jubileuszowym będzie przeżywany jeszcze bardziej intensywnie, jako ważny moment, by celebrować miłosierdzie Boga i go doświadczać”. (Franciszek)


7 lutego 2016 rozpoczął się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: „Młodzi, nie dajcie się zniewolić”. Cele:
  · uświadomienie stale istniejącego w społeczeństwie problemu alkoholowego,
  · wynagradzanie Panu Bogu za grzechy wynikające z nadużywania alkoholu,
  · prośba o opamiętanie się,
  · zauważenie tych wszystkich, którzy cierpią z powodu nadużywania alkoholu (m.in. 2 mln. dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym).

Istotą cnoty trzeźwości jest nie tyle umiar w spożyciu alkoholu, ile zdolność i łatwość podjęcia przez człowieka abstynencji – przypomniał bp Tadeusz Bronakowski.


7 lutego 2016 w kościele w Grabiu odbyło się rozesłanie obrazu Miłosierdzia Bożego, który będzie nawiedzał rodziny naszej parafii w obchodzonym obecnie Roku Świętym – Jubileuszu Miłosierdzia.

więcej zdjęć »


31 stycznia 2016 uczniowie ZS wystąpili w kościele z koncertem kolęd.

więcej zdjęć »


27 stycznia 2016 uczniowie naszej szkoły dali koncert kolędowy prezentując swoje umiejętności gry na instrumentach.

więcej zdjęć »


26 stycznia 2016 młodzież III klasy gimnazjum oraz dzieci z klas 0 – II wystawili Jasełka pt.: "Otwórz oczy – zobacz więcej".

więcej zdjęć »


24 stycznia 2016 gościliśmy w parafii młodzieżowy chór "Soli Deo" z Jasła pod dyrekcją p. Moniki Twarduś, który zaprezentował najpiękniejsze kolędy.

więcej zdjęć »


21 stycznia 2016 uczniowie ZS uroczyście świętowali Dzień Babci i Dziadka. Odbyła się szkolna akademia, na którą zaproszono babcie i dziadków z całej gminy.

więcej zdjęć »


20 stycznia 2016 w Zespole Szkół w Krempnej odbyło się spotkanie z p. Bolesławem Bawolakiem. Gość opowiedział uczniom o historii Łemków, ich kulturze, języku i zwyczajach. Na koniec wszyscy wysłuchali łemkowskich kolęd i pieśni ludowych.

więcej zdjęć »


1 stycznia 2016 w Nowy Rok oddajemy się w opiekę Bożej Rodzicielce. W Roku Świętym Maryja jako Brama Miłosierdzia prowadzi nas do Jezusa Zbawiciela, który jest samym Miłosierdziem.

Modlitwa do Matki Bożej – Bramy Miłosierdzia

Królowo Nasza, Przenajświętsza Maryjo, Bramo Miłosierdzia!

Pokornie upadamy przed ołtarzem Twej chwały
w nadziei, że wybłagamy Twego miłosierdzia,
otrzymamy łaski, potrzebną pomoc i obronę od codziennych nieszczęść
nie dzięki naszym zasługom, bo nie liczymy na nie,
ale dzięki Twej bezgranicznej matczynej miłości.

Ty od wieków miłosiernie chronisz swe wierne dzieci,
które w modlitwie z wiarą i pokorą
szukają ratunku w cierpieniach, chorobach i duchowych nieszczęściach.

Ty uzdrawiasz beznadziejnie chorych,
wyrywasz z objęć śmierci cielesnej i duchowej,
cudownie chronisz w zawieruchach wojennych.

Dlatego prosimy, o Miłościwa!

Nie opuszczaj nas nigdy, spowitych grzechami.
Otocz płaszczem Swego miłosierdzia nasze słabości.
Wylecz znane Ci choroby nasze.

Ześlij pokój naszemu Kościołowi i Narodowi,
aby chwała Twoja trwała na całym świecie po wieczne wieki. Amen.

Na zdjęciu ikona Maryi Bramy Miłosierdzia z greckokatolickiej cerkwi w Jarosławiu, która była obecna w Watykanie w dniu ogłoszenia Roku Świętego


25 grudnia 2015 uczciliśmy Boże Narodzenie. "Tam, gdzie rodzi się Bóg, tam rodzi się nadzieja On niesie nadzieję. Tam, gdzie rodzi się Bóg, tam rodzi się pokój. A tam, gdzie rodzi się pokój, nie ma już miejsca na nienawiść i wojny." (papież Franciszek)

więcej zdjęć »


13 grudnia 2015 w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia Ojciec Święty udzielił odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Papieża) wszystkim wiernym, którzy w Roku Miłosierdzia odbędą pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w czterech bazylikach większych Rzymu, a także do katedry i kościołów wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego. Biskup Rzeszowski Jan Wątroba wyznaczył jako kościoły jubileuszowe w naszym terenie: Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu i Kościół Ojców Franciszkanów w Jaśle.

Na zdjęciu: Otwarcie Bramy Miłosierdzia u Księży Saletynów w Dębowcu

więcej »

 

Na zdjęciu: Otwarcie Bramy Miłosierdzia u Ojców Franciszkanów w Jaśle

więcej »


8 grudnia 2015 papież Franciszek otworzył w Bazylice św. Piotra w Rzymie Święte Drzwi. Rozpoczął się Rok Święty – Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.

"Ten Nadzwyczajny Rok Święty jest darem łaski" – powiedział papież i dodał: "Wejście przez te Drzwi oznacza odkrycie głębi miłosierdzia Ojca, który przyjmuje wszystkich i wychodzi osobiście na spotkanie każdego". Franciszek zaznaczył, że będzie to rok, w którym mamy wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu. "Jak wiele krzywdy wyrządza się Bogu i Jego łasce, kiedy przede wszystkim się twierdzi, że grzechy są karane Jego sądem, nie stawiając natomiast na pierwszym miejscu, że są odpuszczane przez Jego miłosierdzie!" – podkreślił i dodał: "Musimy przedkładać miłosierdzie nad sąd, a w każdym przypadku sąd Boży będzie zawsze odbywał się w świetle Jego miłosierdzia."

więcej »


8 grudnia 2015 obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Prawda wiary o Niepokalanym Poczęciu jest określona przez dogmatyczne nauczanie Kościoła. Mówi ono, że Maryja poczęta i urodzona tak jak każdy inny człowiek, od chwili swego poczęcia, na mocy przewidzianych zasług Chrystusa, została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego i obdarzona pełnią łaski. Dogmat ogłosił uroczyście 8 grudnia 1854 r. papież Pius IX. Prawdę o swym Niepokalanym Poczęciu potwierdziła sama Maryja. Warto tutaj wspomnieć o objawieniach, choćby w Lourdes i w Fatimie, które sprawiły że kult Maryi jako Niepokalanie Poczętej stale rośnie. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia nieprzypadkowo obchodzona jest Adwencie, w okresie przygotowującym nas na przyjście Chrystusa. Dziś dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymały medaliki Maryi Niepokalanej.


6 grudnia 2015 oddajemy cześć św. Mikołajowi,
biskupowi Miry.

 

 

 

 

 

Na zdjęciu XVIII-wieczna ikona św. Mikołaja
z cerkwi w Kotani.

więcej »


6 grudnia 2015 obchodzimy Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Kościół ten w trudnych warunkach pełni misję ewangelizacyjną i charytatywną. Dziś cieszy się z pewnej odzyskanej wolności, ale ciągle potrzebuje pomocy i środków niezbędnych do skutecznego pełnienia swego dzieła.

 

 

 

 


5 grudnia 2015 jest dniem beatyfikacji dwóch polskich franciszkanów: o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego, zamordowanych w Pariacoto (Peru) 9 sierpnia 1991 r. przez komunistyczną bojówkę Sendero Luminoso.

więcej »


29 listopada 2015 rozpoczynamy okres Adwentu. Słowo "adwent" pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Okres ten ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent nie jest czasem pokuty, a raczej oczekiwania w radości.


29 listopada 2015 uczniowie ze SKC rozpoczynają akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych w Polsce płonie świeca Caritas. Dzięki niej corocznie dziesiątki tysięcy dzieci z ubogich rodzin otrzymuje dożywianie, wsparcie edukacyjne oraz letni wypoczynek. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci syryjskie. „Dzieci jak nikt inny potrzebują troski, ciepła i nadziei. Płomień tej świecy to nie tylko wyraz dobrych intencji i dobrego serca ofiarodawców – to znak bardzo konkretnej pomocy, dzięki której mamy wpływ na losy drugiego człowieka”.

(ks. M. Subocz)

 

 


22 listopada 2015 oddajemy cześć Chrystusowi Królowi. Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z doko-nań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził papież Pius XI w 1925 roku.
W odnowionej liturgii uroczystość jest obchodzona w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, dla zaznaczenia, że Chrystus Król zamyka – jako Pan historii – ludzkie dzieje i do Niego należy „ostatnie słowo” w sprawach świata.

 

Na zdjęciu Trymorfon z Krempnej z roku 1643 (Chrystus Pantokrator zasiadający na tronie w otoczeniu Maryi, Jana Chrzciciela i aniołów). Ikona ta znajduje się obecnie w Muze-um Budownictwa Ludowego w Sanoku.


18 listopada 2015 odtworzone zostało XVII/XVIII-wieczne malowidło św. Pawła Apostoła na portalu cerkwi w Krempnej. Prace wykonała p. Małgorzata Dawidiuk z Przemyśla. "Wizerunek Świętego Apostoła Pawła, usytuowany na południowym węgarze portalu cerkwi p.w. Kosmy i Damiana w Krempnej, od strony zewnętrznej. Pierwotnie parą dla niego był obraz Świętego Piotra Apostoła, umieszczony na drugim z węgarów, wymienionym w czasie remontu cerkwi. Święty Paweł ukazany w pełnej postaci, w lekkim lewym profilu, w niebieskiej tunice i obszernym, czerwonym płaszczu, drapowanym na lewym ramieniu i poniżej prawej ręki, w której miecz zwrócony ostrzem ku dołowi. Włosy krótkie ciemne, kędzierzawe, odsłonięte lewe ucho, broda długa, szeroka. Na prawej dłoni otwarta księga. Karty księgi białe, na nich tekst zaczerpnięty z Listu do Rzymian (Rz 1,1), wykonany czernią, w języku cerkiewnosłowiańskim, w zapisie i o cechach paleograficznych oraz abrewiacji typowej dla XVIII wieku: (tłum.: Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej)"

Opracował: Jarosław Giemza – Łańcut

więcej zdjęć »


18 listopada 2015 w ramach szkolnego projektu "Spotkanie z ciekawym człowiekiem", z uczniami gimnazjum spotkała się p. Małgorzata Dawidiuk – ikonopisarka i konserwator dzieł sztuki. Urodziła się na Podlasiu. W Nałęczowie ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu na Wydziale Malarstwa i Konserwacji – specjalizacja ikona. Obecnie mieszka w Przemyślu i prowadzi pracownię konserwatorsko-artystyczną „IKOS”. Jest twórcą wielu dzieł sakralnych w postaci ikon, ikonostasów i polichromii. Wzięła udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Pani Małgorzata wykonała całość prac konserwatorskich wyposażenia wnętrza cerkwi w Krempnej.

więcej zdjęć »


16 listopada 2015 powróciły po konserwacji do cerkwi w Krempnej XIX-wieczne tabernakulum (kiwot) i 2 ażurowe świeczniki. Prace wykonała p. Małgorzata Dawidiuk z Przemyśla.

więcej zdjęć »


11 listopada 2015 uczciliśmy 97 rocznicę odzyskania niepodległości. W Święto Narodowe modliliśmy się w intencji Ojczyzny i rządzących.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

więcej zdjęć »


8 listopada 2015 obchodzimy w Polsce VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowa-nym. Dzięki ofiarności katolików objęto pomocą setki tysięcy potrzebujących – nie tylko chrześcijan – w Syrii, Iraku, Egipcie oraz w innych krajach. Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” przeznacza zebrane środki na pomoc ludziom żyjącym w regionach objętych prześladowaniami, aby nie byli oni zmuszani do opuszczania swoich krajów w obawie o życie i zdrowie. Codziennie wydawane są setki bezpłatnych posiłków, utrzymywane są obozy dla uchodźców, udzielana jest pomoc medyczna, prowadzone są szkoły. W tym roku, w sposób szczególny, chcemy pomóc prześladowanym w Syrii.
(za KEP)


7 listopada 2015 w Grabiu Koło Łowieckie RYŚ uczciło swego Patrona – św. Huberta. Po Mszy Świętej dobyło się ślubowanie nowych członków, odznaczenie medalami zasłużonych myśliwych, a następnie wszyscy udali się na polowanie.

więcej zdjęć »


 

  24  23 22 21 20 »

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

 
       
     
   

© Achim 2009